آموزش حرفه های آرایش وپیرایش و تکنیک سایه روشن

كوپ كرنلي – كپ رو كوتاه

 

ابتدا موها را به پنج قسمت تقسيم نموده سپس يك لايه به قطر 2 سانت برداشته و از نيمه گردن يا از 2 سانت پايين تر از رستنگاه موبا زاويه صفر درجه با توجه به اندازه و فرم گردن كوتاه ميكنيم.

توضيحاً:

(براي گردن هاي كوتاه و چاق بصورت هفت وبراي گردن هاي بلند و لاغر بصورت گرد و گردنهاي معمولي بصورت صاف )

سپس با توجه به اين خط راهنما تا بالاي سر با زاويه 90 درجه كوتاهي را ادامه ميدهيم.

براي خط راهنماي بغل گوش يك لايه باريك جدا كرده و از نيمه گوش بصورت صاف كوتاه ميكنيم و لايه هاي روي مو را طبق خط راهنما با زاويه 90 درجه ادامه ميدهيم .براي كوپ كردن جلوي موها ابتدا جلو ها را با زاويه 90 درجه (عمود بر پوست سر ) بطرف بالا برده و با خط راهنماي كنار مو اضافه مو را كوتاه نموده و بعد به پايين شانه كرده و از نيمه بيني تا نيمه گوش بصورت گرد اضافه هاي قد جلوي موها را منظم ميكنيم.در پايان ناصافي هاي نوك موها را كنترل كرده و موها را براشينگ ميكنيم.

+ نوشته شده در  ساعت 18:7  توسط فرجی  |